Skolhälsa

Vi erbjuder flexibel skolhälsovård till friskolegymnasier i Göteborg med omnejd.

Hur vill ni utforma er skolhälsovård? Doktorn kan komma är verksamma inom skolhälsovård sedan drygt 10 år. Vi erbjuder er allt från enstaka timuppdrag till en totallösning på er skolhälsovård. Vi tar med oss utrustning och instrument. Dessutom använder vi skolhälsovårdsystemens Rolls Royce, DocOnNet, ett molnbaserat journalsystem med bland annat videokonsultationer. DocOnNet rationaliserar mycket av det administrativa arbetet och gör att skolläkaren kan hjälpa eleverna, personalen och skolsköterskan via internet även utanför de ordinarie mottagningstiderna.

Systemet som har utvecklats i samarbete med elever, skolledningar, skolsköterskor och skolläkare är förmodligen den bästa investering en skola kan göra  för att förbättra tillgängligheten. DocOnNet kan licensieras oberoende av Doktorn kan kommas skolhälsovård.

Kontakta oss för vidare information.

Se videon om DocOnNet systemet.

Ingrid Segerstedts gymnasium i centrala Göteborg använder DocOnNet systemet för både eleverna och personalen sedan 2007.
”Skolhälsovård via internet i praktiken” ISGY Skolhälsovård On Line

Doktorn kan komma via internet:
internetsjukhuset.se