Internetbesök

Doktorn kan komma erbjuder konsultationer via internet. Du möter läkaren ansikte mot ansikte i video i mobilen eller datorn. För dig innebär videokonferens en högre kontaktnivå jämfört med telefon, för vår del kan videokontakten med dig vara helt avgörande om diagnos kan ställas och behandling sättas in. En skillnad som sparat tusentals patienter ”onödiga” resor till sjukhus.

Vår klinik på internet heter givetvis www.internetsjukhuset.se , där är du välkommen dygnet runt.

Titta gärna på detta videoklipp om vårt internetsjukvårdssystem DocOnNet.

Doktorn kan komma använder DocOnNet.