Kontakt

Ansvarig läkare Dr Per Knutson

Sjuksköterska Jennike Öhman
Tel: 031 – 29 00 05
Mail: info@doktornkankomma.se

 

Doktorn kan komma AB
Hagens Stationsväg 31
426 71 Västra Frölunda
Sverige

org. nr 556501-3009

Telephone office int +46 31 290005