Privatläkare

Doktorn kan komma är för dig som tänker och tycker lite annorlunda. Du kanske tänker att det verkar smartare att läkaren gör ett hembesök när du är sjuk eller att du hellre skulle vilja gå till en liten privat, personlig mottagning än en stor, offentlig och opersonlig mottagning. Du kanske också tycker att det verkar smartare att bygga upp en relationen med en och samma läkare i stället för att ständigt byta? Eller tänker du helt tvärt om, du kanske du helst av allt inte träffa läkaren alls-men ändå måste? Då erbjuder vi sjukvård på telefon och video i datorn och smartphone.

Varför arbetar vi på detta lättillgängliga sätt? Svaret är för det första, att vi anser att det är viktigt att sjukvård ska vara lättillgänglig, inte bara på pappret utan också i verkligheten och för det andra, för att vi är privatläkare och själva kan bestämma hur vi utformar den vård vi vill ge.

Dessa tjänster beställs på telefon 031-290005: hembesök, företagshälsovård, privat akutmottagning, jourmottagning, hälsokontroller.

Dessa internettjänster och telefontjänster beställs på: www.internetsjukhuset.se där finner du bland annat akutmottagning, allmänläkarmottagning, hjärtläkarmottagning, neurologmottagning, och barnläkarmottagning.

Varmt välkommen till oss!!

Dr Per Knutson, ” Radiodoktorn” i Mannheimer & Tengby” ansvarig läkare för Doktorn kan komma sedan 1994  och Internetsjukhuset.se sedan 2006.