Cookie Policy

Cookies på den här webbplatsen

Läs mer om cookies på Wikipedia eller Post och Telestyrelsens hemsidor.

Nedan presenteras de cookies som används på den här webbplatsen. Uppsättningen cookies som används på en webbplats varierar. Observera även att det kan finnas cookies som är knutna endast till en del av webbplatsen och/eller kopplade till någon form av tjänst på webbplatsen.

Om det skulle förekomma några felaktigheter eller om det är några frågetecken kring de cookies som används på den här webbplatsen är du välkommen att höra av dig.

Information om de cookies som används på Doktorn kan kommas hemsida:

Typ: Cookie från webbstatistiksystemet Google Analytics Data: unikt nummer som identifierar besökaren, antal besök samt tider för första besök, föregående besök och när nuvarande besök påbörjades samt tidpunkten för sista interaktionen med webbplatsen. Delar av informationen uppdateras vid varje sidvisning. Användning: Används för att beräkna antalet unika besökare till webbplatsen.

Mer information om de cookies som Google Analytics sätter finns här: Cookies & Google Analytics.